Podmenu podstrony

Chcąc sprostać wymaganiom naszych klientów poddajemy się procesowi ciągłego doskonalenia.

Potwierdzeniem naszych wysiłków są przyznane certyfikaty ISO, Certyfikaty Zakładowej Kontroli Produkcji dla wyrobów kolejowych, a także Kwalifikacja Produktu Wytwórcy HPQ na potrzeby wytwarzania produktów z tworzyw sztucznych dla nawierzchni torowej, płyt pozwalających na regulację kąta punktu podparcia szyny WFPS zgodnie ze standardem Deutsche Bahn DBS 918 280.

Szczególny nacisk kładziemy na spełnienie oczekiwań klienta, począwszy od identyfikacji wymagań, wdrożenie i produkcję seryjną produktu.

Zakres naszych kompetencji

to również stosowanie standardów dla zatwierdzania części i procesu produkcyjnego PPAP, VDA 2 oraz zrozumienie i wdrożenie analizy niezawodności FMEA.

Wieloletnie doświadczenie, specjalistyczna wiedza, strategia „0” błędów, a także pełne zrozumienie i włączenie do planów kontroli metod statystycznych, zapewniają zarówno klientowi wewnętrznemu, jak i zewnętrznemu wysoką jakość dostarczanych produktów. Umożliwia to wczesne i niezawodne wykrywanie niezgodności, gromadzenie informacji o procesach produkcyjnych i charakterystykach wyrobów.

Wyposażenie laboratorium pozwala na weryfikację produktów zarówno pod kątem zgodności wymiarowej, jak i estetycznej, dokonując pomiar barwy i połysku, czy parametrów wytrzymałościowych np. udarność wg Charpy.

Wyposażenie labolatorium

SPECTROPHOTOMETR SP 62 SPECTROPHOTOMETR CM-2500C CT (KONICA MINOLTA) REFLEKTOMETER MICRO TRI GLOSS (BYK)
MŁOT CHARPY’EGO ZWICK 5113.3002 GRANITOWY STÓŁ POMIAROWY JIG CLASS 0 1200*800 WAGOSUSZARKA RPT 9553
WAGA LABOLATORYJNA AM 500 KĄTOWNIK GRANITOWY TWARDOŚCIOMIERZ SHORE’A
PŁYTKI WZORCOWE MIKROMETR WEWNĘTRZNY SUWMIARKA
WSPÓŁRZĘDNOŚCIOWA MASZYNA POMIAROWA
Wenzel LH 87; X800 Y1500 Z700;
WYSOKOŚCIOMIERZ MELTFIXER LT (WSKAŹNIK SZYBKOŚCI PŁYNIĘCIA)