Podmenu podstrony

Poznaj historię działania naszej firmy

Równocześnie z rozwojem naszego parku maszynowego szukaliśmy nowych odbiorców. Od roku 1989 jesteśmy dostawcą wyrobów z tworzyw sztucznych do urządzeń domowego użytku dla jednego z czołowych polskich producentów.

Na początku 1998 roku przenieśliśmy się do nowo wybudowanej siedziby w Komornikach przy ulicy Kolejowej. Nowoczesny obiekt o powierzchni 2600 m2 powstał w niespełna 15 miesięcy. Działając w nowym obiekcie nadal poszerzaliśmy asortyment swoich wyrobów i wdrażaliśmy nowe technologie.

Pod koniec 1998 roku uruchomiliśmy pierwsze stanowisko wtrysku z gazem. Jest to nowa technologia pozwalająca na wykonanie detali o bardzo dobrej jakości powierzchni zewnętrznej, dużej wytrzymałości mechanicznej i jednocześnie pozwalająca na zaoszczędzenie surowca. Pierwszy detal wykonany tą technologią wyprodukowany został na formie stworzonej w naszej narzędziowni, a forma ta była wówczas jedną z pierwszych form do wtrysku z gazem wyprodukowanych w naszym kraju.

Do końca 1999 główny nacisk położyliśmy na wyposażenie narzędziowni i współpracującego z nią biura technologiczno-konstrukcyjnego.

Zakupiliśmy kolejne obrabiarki numeryczne, elektrodrążarkę wgłębną oraz oprogramowanie CAD/CAM.

Od początku roku 2000 inwestowaliśmy w dział przetwórstwa tworzyw.

Równocześnie z wprowadzeniem systemu jakości, wdrożony został w naszej firmie zintegrowany, komputerowy system zarządzania, obejmujący swoim zasięgiem wszystkie działy przedsiębiorstwa, łącznie z rozliczeniem produkcji. Krąg naszych największych odbiorców powiększył się o dwa koncerny : włoskiego wytwórcę AGD oraz amerykańsko-niemieckiego producenta sterowników AGD.

W roku 2002 miały miejsce kolejne inwestycje: powiększenie powierzchni produkcyjnej i administracyjnej o następne 1300 m2 (w tej chwili łączna powierzchnia wynosi 4000 m2), zakup kolejnych obrabiarek oraz wyposażenie pierwszej wtryskarki w manipulator.

W roku 2002 braliśmy udział we wdrożeniu nowego projektu pralki. Nasza narzędziownia wykonała 12 form wtryskowych, z których większość charakteryzowała się dużym stopniem skomplikowania. Uruchomiliśmy wydział montażu topów do pralek, wydział produkcji wiązek kablowych oraz wydział montażu panelu sterującego, w którym oprócz montażu wykonuje się ostateczną konfigurację i testowanie.

Nasze plany na przyszłość, to utrzymanie wysokiego poziomu technicznego, przy jednoczesnym inwestowaniu w automatyzację i robotyzację.

Dzięki połączeniu produkcji detali z tworzyw sztucznych oraz produkcji form wtryskowych, jesteśmy w stanie szybko wdrażać nowe wyroby lub wprowadzać zmiany w już produkowanych. Zastosowanie nowoczesnych technologii i wieloletnie doświadczenie gwarantują, że współpraca z naszą firmą jest godna polecenia.

W ramach rozwoju firmy i dostosowania jej do wymogów i standardów obowiązujących w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw w państwach UE, przystosowaliśmy swoje działania do zgodności z normą ISO 9001:2015 i IATF 16949:2016.

Przeniesienie własności przedsiębiorstwa

W dniu 1 października 2014 roku nastąpiło przeniesienie własności przedsiębiorstwa Pana Andrzeja Kaczmarka - działającego pod nazwą Firma Andrzej Kaczmarek - w formie wkładu (tzw. aportu) do AK Spółka z o. o. w wyniku czego prowadzona wcześniej działalność przez Pana Andrzeja Kaczmarka jest kontynuowana i rozwijana przez spółkę AK Spółka z o. o. Celem planowanej transakcji była konsolidacja prowadzonej działalności gospodarczej, a w szczególności zmiana formy prawnej zmierzająca do skoncentrowania procesów zarządczych i produkcyjnych w jednym podmiocie gospodarczym. W wyniku planowanej transakcji nastąpiło przeniesienie wszelkich praw i zobowiązań Firmy Andrzej Kaczmarek na rzecz AK Spółka z o. o.